FM-SERVICES

FM Services Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 177

02-231 Warszawa

NIP: 522-30-20-054

                          

                                                                                                                                      

                                                                                                                                        DOTACJA UNIJNA

 

                Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

          RPO WM 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

                         
Tytuł projektu: „FM Services Sp. z o.o. liderem technologicznych rozwiązań      

 

Mazowsze

        

     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informujemy, iż z dniem 03.03.2015 r. istnieje możliwość składania ofert dotyczących zakupu:

- Zakup środka trwałego - maszyna Numeryczna obrabiarka bramowa Combi Master

  2020 szt. 1,

- Zakup środka trwałego - maszyna Obrabiarka strumieniowo ścierna Water-jet „Jet

  Line” szt. 1.,

- Zakup wartości niematerialnej i prawnej - usługi opracowania strony internetowej

  szt. 1

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu projektu, warunków przystąpienia do realizacji inwestycji oraz dokumentacje dostępne są dla zainteresowanych do wglądu w siedzibie firmy.

 

 

Termin składania ofert upływa : 24.03.2015 r.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Henryk Budda

fmservices@op.pl

tel.: 501 037 676

 

 

[Strona główna]